Jepni mbështetjen tuaj

Ndihmo NUKJEVETEM duke dhenë kontribut financiar. Na ndihmoni ta çojmë së bashku para kauzën tonë për të ofruar këshillim falas për të rinjtë nëpërmjet nukjevetem.al .

Si mund të mbështesni?

Nëse jetoni në vendet e Bashkimit Europian, SHBA, Kanada, Australi, vizitoni këtë lidhje https://gogetfunding.com/nukjevetem/ dhe shtypni butonin “Donate now”.

Nëse jetoni në Shqipëri, Kosovë apo vende të tjera jashtë Bashkimit Europian, mund të jepni mbështetjen tuaj në llogaritë më poshtë:

Banka: Banka Kombëtare Tregtare

Llogaria në LEK (ALL) IBAN: AL0420511519898939CLTJCLALLH

Llogaria në EURO (EUR) IBAN: AL9520511519898939CLTJCFEURG

Të dhënat e përfituesit

Numri i llogarisë: 501898939

Përfituesi: FOUNDATION TOGETHER ALBANIA

Së bashku më të fortë!