Mbështetje/Donacion

Banka: Banka Kombëtare Tregtare
Llogaria në LEK (ALL) IBAN: AL0420511519898939CLTJCLALLH
Llogaria në EURO (EUR) IBAN: AL9520511519898939CLTJCFEURG

Të dhënat e përfituesit
Numri i llogarisë: 501898939
Përfituesi: FOUNDATION TOGETHER ALBANIA

Për të dhuruar nëpërmjet paypal klikoni :