Kalendar i Veprimtari

E hënë E hënë

E martë E martë

E mërkurë E mërkurë

E enjte E enjte

E premte E premte

E shtunë E shtunë

E diel E diel

3 veprimtari,

-

Azra Kraja- Psikoterapiste
  • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

-

Dorina Kapaj-Psikoterapiste
  • Këshillim i dedikuar për viktimat e trafikimit

0 veprimtari,

1 veprimtari,

2 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

3 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

2 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,