Kalendar i Veprimtari

E hënë E hënë

E martë E martë

E mërkurë E mërkurë

E enjte E enjte

E premte E premte

E shtunë E shtunë

E diel E diel

3 veprimtari,

-

Azra Kraja- Psikoterapiste
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

-

Dorina Kapaj-Psikoterapiste
 • Këshillim i dedikuar për viktimat e trafikimit

0 veprimtari,

2 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapist
 • Këshillim i dedikuar për viktimat e trafikimit

2 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapist
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

3 veprimtari,

-

Azra Kraja- Psikoterapiste
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

0 veprimtari,

2 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapist
 • Këshillim i dedikuar për viktimat e trafikimit

2 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapist
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

3 veprimtari,

-

Azra Kraja- Psikoterapiste
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

0 veprimtari,

1 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapist
 • Këshillim i dedikuar për viktimat e trafikimit

3 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapis
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

3 veprimtari,

-

Azra Kraja- Psikoterapiste
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

0 veprimtari,

1 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapist
 • Këshillim i dedikuar për viktimat e trafikimit

3 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapist
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

3 veprimtari,

-

Azra Kraja- Psikoterapiste
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti

0 veprimtari,

1 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapist
 • Këshillim i dedikuar për viktimat e trafikimit

3 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

-

Sokol Kosta-Psikoterapist
 • Keshillim i dedikuar per personat e prekur nga termeti