Këshilla/Blog

Lila 06.04.2022

pershendetje rezultatet e pap testit jane keto, qfar te bej me ndihmoni ju lutem jam shume ne stres
te dhenat klinike/ L-0 AB-0
Zona e transformimit endocervikal nuk eshte prezente
Interpretimi citologjik sipas BETHESDA SYSTEM
Kategoria/ 1. NILM (eshte e nenvizuar me bold), 2.ASC-US 3.ASC-H 4.LSIL 5.HSIL 6.Ca
PAP TEST-CLASS / / (eshte e nenvizuar me bold)
SHKALLA E PASTERTIS 3 (eshte e nenvizuar me bold)
Pershkrimi citologjik Qeliza epiteliale skuamoze ektocervikale siperfaqesore, intermediare dhe parabazale , eritrocite ne mase, kokobacile ne mase dhe ne siperfaqe te qelizave dhe infiltrate inflamatore te dendura te tipit te granulociteve dhe monociteve ne gjithe strishon citologjike.
Ekzaminimet shtese JO – PO (eshte e nenvizuar me bold)- Trajtim antiinflamator.