Këshilla/Blog

Beni 11.01.2021

kam problem me erkeisoni qe 3 nuaj kam bere analizat ,
melaqia hormoxhene
veshket ne form normale ,
fishkelza e urine normale
urina nuk mbetete
prostata hormoxhene ne volum 29ccx
testiste ne form normale ,me disa kalcifiikime
urea 5.8, krenatinat 74.2 , glukoza , 3.9 ,kolesterori 3.2, trigicelidet0.7 , testeroji 915, se 3
urina kthjellt verdh ,2-4 le dhe er mjalt jarge , ,
tani testister me rrin shum leshuar ,
Kam ereksion te fort veten nese perdori antinioktik , ,
Thauje as ne mengjes skam ereksion