Këshilla/Blog

Fondacioni Together Albania hap thirrjen për ofertë për eksertë në hartimin dhe përgatitjen e një moduli trajnimi për ngritjen e kapaciteteve të mësuesve, mësuesve mbështetës dhe psikologëve shkollorë

që do të zhvillohen në kuadër të projektit “Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj Covid-19 për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri”

Të gjithë kandidatët e interesuar që përmbushin kriteret në përputhje me termat e referencës paraqitur në linkun e mëposhtëm janë të lutur të dërgojnë ofertën e tyre dhe dokumentat shoqësuese si më poshtë:

https://drive.google.com/file/d/19nxK1-abhIhqBTftXcxHnsotL-iYYiEK/view?usp=sharing

  • 1 – Curriculum Vitae;
  • 2 – Përshkrim i detajuar i qasjes për hartimin e materialeve për ngritjen e kapaciteteve të mësuesve, mësuesve mbështetës dhe psikologëve shkollorë
  • 3- Referenca nga punëdhënës të mëparshëm;

Afati për dorëzimin e ofertës është data   20 Mars 2021. (Aplikimet pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë) Dërgimi i ofertës dhe dokumentave duhet të bëhet në adresën e emailit [email protected] .

Ju urojmë suksese!